Acerta

Acerta telt 1460 werknemers, verdeeld over 28 kantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Ze zijn een financieel gezond bedrijf met een omzet van 176 miljoen euro in 2017.

Ze realiseren zo’n 662 000 loonberekeningen per maand en zijn de hr-partner van 5700 boekhouders, 287 465 zelfstandigen en 40 137 ondernemingen.
Meer dan 200 grote ondernemingen verzilveren de voordelen van hun maatwerksoftware en -services.

Voor Acerta is maatschappelijk verantwoord ondernemen geen loos begrip. De gemeenschappelijke delers van onze dienstverlening zijn integriteit, respect voor de diversiteit en eigenheid van hun en jouw mensen, en een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van hun engagementen. Hun belangrijkste groepscompetenties zijn:

  • Flexibiliteit en oplossingsgerichtheid in een maatschappij waarin verandering de enige constante is;
  • Teamwork waarbij individuele inzet bijdraagt tot de organisatie in zijn geheel;
  • Klantgerichtheid om passend in te spelen op de verwachtingen van onze klanten;
  • Impact om vooropgestelde doelstellingen te bereiken.
Competitie
2021-2022